SKB Näringslivsutveckling AB

För ett starkt näringsliv i Oskarshamns och Östhammars kommuner

Vi finns till för dig som är företagare i kommunerna Östhammar och Oskarshamn.

Vår affärsidé är att jobba med tillväxt genom att stödja företagen i deras utveckling och nyetablering.

Vi hjälper till med investeringar genom att ställa borgen som säkerhet för lån. Vi kan även bistå med affärsutveckling, coaching och konsultcheck.

SKB Nu är ett dotterbolag till SKB, som bildades som en del av Mervärdesavtalet – en överenskommelse mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Några som vi har hjälpt

Sen start har vi bedömt över 600 olika ärenden och på ett eller annat vis kunnat hjälpa fler än 350 stycken. Här nedan presenterar vi några av dessa och med länk till deras hemsida.

Gimo Skidklubb har genom sitt 4 km långa konstsnöspår förlängt säsongen för skidor och därmed förstärkt Gimo skicenters satsning på idrottsturism. Gimo är idag ett av mellansveriges bästa platser för försäsongsträning på skidor. Satsningen är en attraktion för såväl boende som arbetande i hela Östhammars kommun. Den är även positivt kommersiell och lockar folk till både vandrarhem och Gimo Herrgård.

Till hemsida

År 2013 var det år som aluminiumbåtstillverkningen flyttade hem till Öregrund igen. Med hjälp av SKB borgen har man etablerat och byggt upp företaget till vad det är idag med en årsomsättning på 40 miljoner kronor.

Till hemsida

När Olands fastighetsutveckling AB behövde säkerheter till ett byggnadskreditiv för att bygga bostadsrätter i Alunda vände de sig till SKB Näringslivsutveckling för att få hjälp med en borgen. Huset väntas stå inflyttningsklart under våren 2019 och vi väntar på nästa projekt.

Julia är en Landstingsansluten sjukgymnast. SKB Näringslivsutveckling hjälpte henne med en borgen när hon skulle starta upp sin praktik i Östhammar. Sen start har hon varit fullbokad och kundtillströmningen är stark.

Till hemsida

Fyra mjölkgårdar i Roslagen ville skapa ett eget varumärke för sin ekologiskt producerade mjölk. SKB NU kunde hjälpa dem med både affärsutveckling och borgen. Nu finns märket etablerat i butiker från Öregrund i norr till Stockholm centrum.

Till hemsida

År 2014 beviljade SKB Näringslivsutveckling en borgen till Mattias Sjökvist så han kunde köp sin första kranbil. Antalet bilar har senare vuxit till 5 stycken. Företagets omsättning har under tiden mångdubblats och man har även hunnit med att investera i en industritomt, även där med hjälp av en borgen från SKB Näringslivsutveckling.

Till hemsida

Lindhags Delikatesser AB startade sin verksamhet på en gammal nedlagd skola i Ishult. I takt med att deras produkter blev mer och mer kända nationellt och internationellt uppkom behovet av investeringar. Bankfinansiering med en beviljad borgen från SKB Näringslivsutveckling möjliggjorde tillväxten. Företaget beviljades också en konsultcheck för att anlita en konsult för att profilera varumärket och produkterna.

Till hemsida

Marinex AB erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och rekonditionering av IT och telefoni-produkter till andrahandsmarknaden. Behovet av att utöka sin bankgaranti för huvudleverantören av hårdvaran och finansiera tillväxten genom rörelsekapital möjliggjordes genom en borgen. Bolaget har haft en tillväxt från 5,5 mkr (2013) i omsättning till 15 mkr (2017) och antalet anställda från 5 till 8 anställda.

Till hemsida

Oskarshamns Golfklubb är klubb där medlemsantalet växer och driver sin verksamhet på Skorpetorp, 1 mil sydväst om Oskarshamn. Klubben omförhandlade sina tidigare banklån där borgen blev en direkt orsak till bättre räntevillkor och därmed förbättrat resultat i verksamheten. Detta ledde till ett större eget kapital och större möjligheter till nya investeringar på banan genom egna medel och bankfinansiering med borgen.

Till hemsida

TM Utbildning AB beviljades en konsultcheck för att utveckla sitt styrelsearbete genom utbildning och för att ta in en extern styrelseledamot i bolagsstyrelsen. Bolaget har gjort en mycket stark omsättningsökning från 3 mkr (2013) till 11 mkr (2017) och personalökning från 7 till 11 anställda.

Till hemsida

Solkustturer AB är bolaget som kör båten M/S Solkust och erbjuder skärgårdsturer med olika event samt trafikerar linjen Oskarshamn-Blå Jungfrun. Båten som är en viktig turistattraktion var i behov av renovering och detta finansierades genom banklån och borgen. Bolaget har en stabil omsättning på ca 2,5 mkr de senaste åren och säsongsanställd personal.

Till hemsida

Ernemarvikens Marincenter AB förvärvade den tidigare verksamheten med affärsidén att vidareutveckla verkstadsdelen. Behovet av investeringar och lokalanpassning  finansierades med egna medel och banklån med en borgen. Företaget beviljades en konsultcheck för att anlita konsult i rekryteringsprocessen av en mekaniker.

Till hemsida