Så går det till

Första steget är att du kontaktar oss på något av våra kontor, i Östhammar eller i Oskarshamn. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss” i menyn.

Vi bokar ett möte.

Du berättar om din verksamhet och om de planer/frågeställningar du har. Tillsammans beslutar vi vilka lösningar och insatser som passar dig bäst.

Har du behov av ett borgensåtagande, gör vi en djupare analys av företaget och tittar på de planer, strategier och säkerheter du har innan vi går vidare. Oavsett insats skriver vi ett samarbetsavtal mellan SKB Nu och ditt företag.

Läs mer om Affärsutveckling och borgen för expansion och nyetablering i Oskarshamn och Östhammar.

Borgen

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja kapitalförsörjningen till små och medelstora företag i kommunerna. Om du står inför en större investering i ditt företag, eller på annat sätt behöver kapital för att expandera, då kan SKB Näringslivsutveckling erbjuda borgen för lån.

Vi kan gå i borgen för upp till 50 procent av lånesumman med en återbetalningstid som längst fem år. Totalt har vi en borgensram på 50 miljoner kronor.

En SKB borgen kan vara avgörande till att en finansiering blir möjlig, den är kostnadsfri och ger dig bättre räntevillkor.

För mer information och ansökan, kontakta affärsutvecklaren i din kommun.

Affärsutveckling

Vi har erfarna affärsutvecklare i vårt nätverk som kan hjälpa dig och ditt företag med olika typer av affärsutveckling. Det kan gälla rådgivning inför start av företag, expansion eller lokalisering av verksamhet. Företag som vill etablera sig i Oskarshamns och Östhammars kommuner, kan vi hjälpa med värdefulla kontakter och även med själva etableringen.

SKB Nu har också ett nära samarbete med Uppsala Innovation Center (UIC) i Uppsala och Atrinova i Oskarshamn. Dessa båda organisationer hjälper entreprenörer och företagare att ta fram affärsplaner, marknadsundersökningar och annat som hör företagandet till.

Konsultcheck

Ibland kan man som företagare behöva ta hjälp av en konsult för att realisera sina planer. SKB Näringslivsutveckling kan då bistå med en konsultcheck. Det betyder att vi kan ersätta till exempel en ekonomisk rådgivare, en extern styrelseledamot, eller annan expert som kan behöva anlitas. En konsultcheck kan maximalt uppgå till 50 000 kronor.

Publicerad: 19 oktober 2016