Investeringar och resultat

Så här långt har SKB Näringslivsutveckling beviljat mer än 95 miljoner kronor och fördelat på 130 borgensåtaganden vilket genererat investeringar på över 460 miljoner kronor. Antalet affärsutvecklingsinsatser är över 180 stycken till ett totalbelopp om 7,7 miljoner kronor.

Vi har även medverkat till flera lokaliseringar och etableringar i kommunerna. Antalet skapade jobb bedöms uppgå till närmare 200 stycken.

Inom ramen för arbetet med bredband på landsbygden har SKB Näringslivsutveckling bidragit till att mer än 70 miljoner kronor i stöd har beviljats i kommunerna.

Publicerad: 19 oktober 2016