Frågor och svar

Vi får ofta frågor om vad vi satsar på och vem vi samarbetar med. Nedan kan du läsa svaren på några av de vanligaste.

Varför har SKB startat dotterbolaget SKB Nu med fokus på näringslivsutveckling i Östhammar och Oskarshamn?

Här finns våra anläggningar och vi behöver rekrytera personal till dem även i framtiden. Och ett starkt näringsliv är en grundförutsättning för att människor ska kunna leva, bo och arbeta i kommunerna. I Mervärdesavtalet som SKB har slutit med kommunerna ingår att SKB ska bedriva denna typ av verksamhet.

Vilket är SKB:s övergripande mål med denna satsning?

Vi vill skapa långsiktiga och varaktiga arbetstillfällen inom de två kommuner där vi verkar. Dels för att vi själva i framtiden ska kunna rekrytera personal, dels för att våra medarbetares sambor, fruar/män också ska kunna få arbete och en försörjning i området.

När kan man anlita er?

Vi är två personer som arbetar med dessa frågor. Vi hjälper till med affärsutveckling i företag som har potential att växa och bli större. Dessutom har vi möjlighet att svara för kapitalgarantier för banklån. Vi vill att företag i Östhammars och Oskarshamns kommuner ska bli starkare och gärna större så att flera får arbete. Ju fortare en insats kan resultera i arbetstillfällen, desto mer intresserade är vi.

Vem ska man kontakta?

För frågor kring våra tjänster i Östhammars och Oskarshamns kommun kontakta Spiros Toulikas. För företagsövergripande frågor, kontakta Stig Björne.

Vilka är förutsättningarna för att få hjälp av er?

Vi har förstås många frågor till dig som söker vår hjälp. Vårt eventuella samarbete inleds alltid med en affärsmässig analys och bedömning av företagets potential.

Kan man låna pengar av er?

Nej, vi lånar inte ut pengar, men vi ställer borgen som säkerhet för banklån.

Har ni riskkapital och kan ni bli delägare i mitt företag?

Nej, vi har inget riskkapital och vi kan inte bli delägare i ett bolag.

Vad händer om jag vill sälja mitt företag?

Om vi har borgat för ett lån och den garantin ska kvarstå även efter ägarskiftet, måste vi förstås vara överens med den nye ägaren om förutsättningarna för detta.

Vad händer om jag vill flytta mitt företag?

Vårt verksamhetsområde är de två kommunerna, Oskarshamn och Östhammar. Inom dessa kan du flytta, men inte utanför, om du önskar fortsätta ditt samarbete med oss.

Vilka affärsområden satsar ni på?

Vi är intresserade av alla branscher som skapar tillväxt och attraktion, men vi undviker detaljhandel och lokala serviceföretag då vi inte vill bidra till att snedvrida konkurrensen.

Finns det någon gräns för ert engagemang?

Vi kan lämna borgen för upp till 50 procent av investeringen med en längsta återbetalningstid på 5 år. Vårt totala borgensutrymme för bägge kommunerna är 50 miljoner kronor. Den största borgen vi hittills lämnat har varit på fem miljoner kronor.

Måste mitt företag ha sitt säte i Östhammar eller Oskarshamns kommun (ert verksamhetsområde)?

Nej, sätet måste inte finnas där, men verksamheten ska bedrivas där.

Måste jag byta bank eller kreditgivare om jag börjar samarbeta med er?

Nej, det behöver du inte. Vi kan samarbeta med alla banker och andra kreditgivare som till exempel ALMI.

Kan banken ge mig en lägre ränta om ni borgar för lånet?

Det är en fråga mellan dig och banken. Vi lägger oss inte i det.

Hur arbetar ni med affärsutveckling?

Det kan ske på många sätt, helt beroende på företagets behov. Vi kan till exempel coacha dig som företagsledare, arrangera kompetensutveckling eller hjälpa till att hitta styrelseledamöter som kan tillföra företaget värdefull kompetens. Vi är flexibla och kan bidra med det som syftar till att stärka företaget så att det kan växa.

Hur lång tid tar det att få hjälp av er?

Det beror på dig. Vi kan agera mycket snabbt om vår affärsanalys visar att ditt företag är värt att satsa på. SKB Näringslivsutveckling AB är ett litet bolag som arbetar mycket obyråkratiskt.

Senast granskad: 14 december 2023