Personuppgifter som SKB samlar in

I samband med att du kontaktar SKB och lämnar dina personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt gällande lagstiftning och SKB:s riktlinjer för dataskydd 

Nedan beskriver vi de olika situationer när dina personuppgifter behandlas hos oss. Varje behandling är unik och vi använder enbart dina personuppgifter för detta eller dessa ändamål.

Kontaktinformation

När du kontaktar oss behöver du ange dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma till dig, normalt anger du din e-post eller ditt telefonnummer. Det är frivilligt att lämna ditt namn, det viktiga är att vi får en kontaktyta att nå dig. Dessa uppgifter kommer att raderas direkt efter kontakt med dig vilket också innebär att vi inte har spårbarhet ifall du ställer fler frågor till oss.

Beställningar

Vid beställning på sidan Publikationer  lagrar vi de uppgifter du själv anger. Dina uppgifter används till distribution av eventuellt kommande erratablad till den publikation du beställt. Uppgifterna används endast för detta ändamål. Genom att göra en beställning godkänner du lagring för detta ändamål.

Vid beställning av prenumeration på tidningen Lagerbladet sparar vi uppgifter om namn, adress och e-postadress så länge som prenumerationen pågår. Genom att göra en beställning godkänner du lagring för detta ändamål.

Besök och tillträde

Vid besök där dina personuppgifter registreras skiljer SKB på besök i grupp (studiebesök), enskilda besök (tjänstebesök) och tillträde (självständig vistelse). Vid både studiebesök och tjänstebesök kommer ditt namn, personnummer och hemort samt i förekommande fall även kontaktuppgifter att registreras. För tillträde krävs en mer omfattande kontroll med bland annat säkerhetsprövning och i förekommande fall även drogtest med negativt resultat att krävas. För besök i våra allmänna utrymmen där vi har utställningar krävs ingen registrering.

Grunden för personuppgiftsbehandlingar inför både besök och tillträde vilar på Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, SSMFS 2008:12. För tillträde görs en säkerhetsprövning med registerkontroll av dig enligt reglerna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Oavsett anledning till ditt besök hos oss behöver du identifiera dig senast vid ankomst på grund av de säkerhetsregler som vår verksamhet lyder under. Din identitet säkerställs genom uppvisande av giltig legitimation. Utan registrering och identitetskontroll kan du inte komma innanför de allmänna utrymmena hos oss.

Studiebesök
För att kunna genomföra och planera ett studiebesök samlar vi in personuppgifter för alla deltagare cirka två veckor före besöket. De personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer och hemort och genom att du sänder in dina personuppgifter samtycker du till att vi behandlar dem inför ditt besök. Vid besöket och tiden därefter behandlas och lagras dina personuppgifter du har lämnat med stöd av lag och ett berättigat intresse för SKB att behandla dina personuppgifter då vi är ålagda att upprätthålla och garantera en säker fysisk och virtuell miljö. Dina personuppgifter sparas i ett år efter besöket enligt föreskrift.

Tjänstebesök
För att kunna besöka oss behöver du vid ankomst legitimera dig. Vi registrerar då ditt namn och personnummer och utfärdar en besöksbricka och registrerar ditt besök hos oss. Du får vara registrerad som besökare i maximalt två dagar. Dina personuppgifter sparas i ett år efter besöket enligt föreskrift.

Tillträde
För att få tillträde till våra kontor och anläggningar krävs en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt reglerna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall krävs även drogtest med negativt resultat. Utan godkänd säkerhetsprövning och negativt drogtest är vi förhindrade att ge dig tillträde.

En säkerhetsprövning med registerkontroll sker genom att du anger namn, personnummer, adress, medborgarskap och kontaktuppgifter till oss som vi i vår tur sänder till berörd myndighet som utför kontrollen. Ett drogtest sker hos ackrediterat laboratorium som sänder resultatet till oss. Vi har tecknat ett separat avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de privata aktörer som hanterar personuppgifter åt SKB.

När ditt tillträde har upphört raderas dina personuppgifter vanligen efter ett år. I vissa förekommande fall sparas dina personuppgifter en längre tid om vi är förelagda enligt lag eller föreskrift.

Mätning av strålning (dosimeter)

Vid vistelse i utrymmen där det kan förekomma strålning tillämpar vi Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar 2008:26. I praktiken innebär det att du behöver bära en så kallad dosimeter som mäter förekomsten av strålning i utrymmet och är kopplad till dig som bärare av dosimetern och vistas i utrymmet.

För läsning av dosimetern sänder vi dina personuppgifter vidare till vår leverantör av dessa tjänster som behandlar dina personuppgifter inklusive uppgifter om stråldos. Dessa uppgifter räknas som känsliga personuppgifter rörande din hälsa. Vi har tecknat ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med vår leverantör som garanterar att de på ett säkert och krypterat sätt enbart använder dina personuppgifter enligt de krav som ställs i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Syftet är att du ska få kännedom om händelser som kan påverka din hälsa.

Uppgifterna från enskilda mätningar kopplade till dig som person sparas under det år som mätningen utfördes samt normalt ett kalenderår till enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Därefter raderas dina uppgifter. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter behöva bevaras. Klicka här för att ta del av de fullständiga föreskrifterna. (SSMFS 2018:1 §37 kapitel 4.)

SKB:s kommunikationskanaler

SKB publicerar information i olika kanaler, till exempel på skb.se, i sociala medier, tidningen Lagerbladet, i annonser och andra tryckta medier, i SKB:s egna utställningar och i samband med olika evenemang. Där publicerar vi text och bild som vi finner har ett nyhetsvärde för vår verksamhet och annan information och bilder som informerar om vår verksamhet. Inför publicering av ditt namn och/eller bild föreställande dig kommer vi att fråga efter ditt samtycke till publiceringen. Sådan fråga kan, beroende på situation till exempel vid ett event när möjligheten till skriftligt samtycke är begränsad, ställas muntligen. Om tid mellan fotografering och publicering ger möjlighet till skriftligt samtycke ska avsedd blankett för skriftligt samtycke användas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att vidta rimliga åtgärder för att ta bort publiceringen av dina personuppgifter. Notera här att vi aldrig kan garantera att alla personuppgifter om dig raderas på ställen vi inte rår över, till exempel hos tredje part som har använt vår information vidare.

Jobbansökan

När du ansöker om arbete hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter du lämnar till oss under ansökningsprocessen. En anställning här är även villkorad av en godkänd säkerhetsprövning samt ett godkänt drogtest och för detta behöver vi ditt personnummer och din adress. Vi samarbetar i våra rekryteringsprocesser med Human Resources Services inom Vattenfall. En tjänst hos SKB söks därmed genom Vattenfalls rekryteringssystem. Mer information om hantering av personuppgifter vid jobbansökan hittar du här.

Pressmeddelanden

SKB sänder ut pressmeddelanden via Tidningarnas Telegrambyrå, där personuppgifter (namn och e-postadress) på våra mottagare finns lagrade. Personuppgifterna kommer enbart att hanteras för utskick av SKB:s pressmeddelanden och inte användas för något annat ändamål.

Syftet med utskicken är att du ska kunna ta del av våra pressmeddelanden direkt. Vårt uppdrag med att ta hand om allt radioaktivt avfall gör att våra pressmeddelanden innehåller en viktig samhällsinformation som vid en intresseavvägning ger oss en laglig grund att behandla din e-postadress och i förekommande fall även ditt namn när vi sänder ut pressmeddelanden.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vår verksamhet pågår och vi aktivt sänder ut pressmeddelanden. Därefter kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas. Du kan när som helst avregistrera dig från vidare utskick och samtidigt få dina personuppgifter raderade genom att klicka på länken ”avregistrera mig” som finns i pressmeddelandet.

Cookies

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Den information som lagras är om din användning av vår webbplats, vilka sidor i vår domän som du har besökt samt hur du har kommit till vår webbplats, till exempel från en annan webbplats. Syftet är att förbättra din användarupplevelse som besökare så att vi kan anpassa kommunikationen till dig.  Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion, IP-adress och dylikt. Cookies innehåller inte uppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Så kontaktar du oss

Personuppgiftsansvarig är Svensk Kärnbränslehantering AB och du når oss på personuppgifter@skb.se eller 08-459 84 00. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, önskar rättelse, vill bli raderad eller vill få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Lär mer om dina rättigheter här.

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerad: 28 september 2022