Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Bara vinnare när mervärdesavtalet fyller fem år

Det har gått fem år sedan Oskarshamns kommun ingick det så kallade mervärdesavtalet. Peter Wretlund (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd så här långt, men ett avtal som innebär satsningar till ett värde av 1,5–2 miljarder kronor under kanske 20 års tid kräver både eftertanke och långsiktighet.

– Mervärdesavtalet är ett unikt verktyg som ingen annan i Sverige har och som ger oss möjlighet att göra extra satsningar som vi normalt inte kunnat göra med kommunala medel, säger Peter Wretlund.

Framför honom på bordet i stadshuset ligger en lista med ett femtontal insatser och projekt och ett tiotal förstudier. De handlar om satsningar inom en rad olika områden, allt ifrån skola, utbildning och näringslivsutveckling till infrastruktur, arbetsmarknad och energi. Bredden har varit viktig. I avtalet som slöts i juni 2009 mellan SKB, SKB:s ägare och de två kommunerna Oskarshamn och Östhammar pekades tio områden ut där satsningar skulle göras. Och hittills har sju av dessa funnits med på ett eller annat sätt bland
de satsningar som genomförts.

Alla parter blir vinnare

Syftet med att utforma avtalet på det sättet var att alla parter skulle bli vinnare. Kommunerna skulle få en extra skjuts genom lokala satsningar, medan de stora företagen SKB, Vattenfall och Eon skulle få fördelar genom förbättrade möjligheter att bedriva sina verksamheter i de två kommunerna.
– Vi har hittat en bra beslutsmodell och en bra beredningsgång för ärenden som tas upp i styrgruppen. Det är viktigt att vårda ett sådant här avtal och hitta kontinuitet i arbetet så att alla parter känner sig nöjda, och det tycker jag att vi har gjort, menar Peter Wretlund.

Inledningsvis gjordes stora insatser inom skola och utbildning, ett exempel var arbetet med att väcka intresset för teknik, energi och miljö hos barn i förskolan och grundskolan. Satsningen har även byggts på med Teknikcollege för gymnasieelever.

Satsningarna inom utbildning ger bra förutsättningar för eleverna att få jobb, samtidigt som de teknikintensiva företagen i kommunen får bättre möjligheter att rekrytera personal. Andra viktiga satsningar som gjordes tidigt var att SKB Nu bildades för att stötta
företag i de två kommunerna, både genom borgensåtaganden och genom konsultcheckar. En relativt liten insats som kan ha stor betydelse för det enskilda företaget och i slutändan också för företagandet i kommunen. Även i skolan har man arbetat
med entreprenörskap genom projektet Krearum.

Långsiktiga insatser

Ett område där Peter Wretlund gärna skulle se fler satsningar är infrastrukturområdet. Det är viktiga och långsiktiga satsningar som kostar mycket pengar för en kommun som Oskarshamn. Hittills har ett antal förstudier genomförts bland annat om ny anslutning till riksväg 47, situationen på väg 743 mellan Figeholm och Simpevarpsavfarten samt hur buss och järnvägsförbindelserna kan förbättras till och från Oskarshamn.
– Det gäller ofta att göra rätt satsning vid rätt tidpunkt. Förstudierna har därför varit oerhört viktiga för att vi ska få bra koll på läget och kunna planera framåt, förklarar han.

Arbetet med den nu pågående stadsomvandlingen är något som Peter Wretlund särskilt vill lyfta fram. Där har mervärdespengar använts för att ge tre arkitektteam i uppdrag att göra förslag på inre hamnens utformning, samt förstudier om bland annat stadsutveckling, bostadsförsörjning och en trafikutredning för Oskarshamns centrum. Så sent som i början av juni beslutades om en större satsning på att utveckla centrum, se faktaruta.
– Det är drygt ett halvt sekel sedan Oskarshamns stad ändrades och nu är det dags igen. Det är nog det viktigaste vi nu gör för stadens framtida utveckling. Jag tror att vi befinner oss vid en tröskel, om vi kan göra den här stadsomvandlingen på ett bra sätt kan vi nog ta oss över tröskeln och då också öka inflyttningen till kommunen, säger Peter Wretlund.

Fler satsningar väntar

Därför ser han med stor tillförsikt att mervärdespengar även i fortsättningen ska kunna ge lite extra skjuts åt det arbetet. För mer mervärdesprojekt är att vänta – om SKB får tillstånd att bygga Kärnbränsleförvaret. Mervärdessatsningarna är nämligen uppdelade i två perioder. Första perioden, där vi befinner oss nu, sträcker sig fram till tillstånd och därefter tar andra perioden vid. Den pågår fram till att Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen är byggda och i drift. 20 procent av satsningarna ska göras under första perioden, och resterande 80 procent under andra perioden. Eftersom tillståndsprövningen dragit ut på tiden har även pengarna omfördelats något så att det inte ska bli paus i arbetet.
– Det viktiga nu är att slutförvaret kommer i mål, mervärdesarbetet är litet i förhållande till det. Men vi är redan nu medvetna om att period två ligger och väntar. Det är mycket större satsningar än hittills och vi måste ta oss en rejäl funderare på hur vi ska hantera det. Den som sitter vid rodret nästa mandatperiod har ett stort ansvar att göra det, avslutar Peter Wretlund.

Nyheter

Nature Treats
– Att vara egen företagare är en evig kamp, konstaterar Iréne von Arronet. Men trägen vinner och efter flera års idogt arbete med företaget Nature Treats AB har hennes ekologiska hudvårdsprodukter från Annemarie Börlind även börjat säljas på både Apoteket och Apotek Hjärtat. Sedan tidigare är varumä…

Publicerad: 14 februari 2019

Årets företagare klar
Stefan ”Gustis” Gustavsson blev Årets Företagare i Östhammars kommun. Han driver Bo-List AB i Alunda. Att jobba hårt för att driva och utveckla sin verksamhet. Att vara engagerad och en riktig entreprenör. Det är sånt som ska uppmärksammas, tycker föreningen Företagarna. Det är därför man varje år u…

Publicerad: 30 augusti 2018

Kurortskänslan på väg tillbaka till Östhammar?
Efter 18 år i Kalifornien kom Anna Göransson hem till Sverige igen - med en gedigen yogautbildning och stor erfarenhet i bagaget. Nu driver hon yogastudio i Societetshuset, före detta Källörskolan, i Östhammar och vill väcka liv i kurortstraditionerna igen. I USA utbildade sig Anna inom YogaWorks. N…

Publicerad: 7 mars 2018

De kämpar för bättre ordning vid Äspskär
Kerstin Olsson och Hillar Veiksaar från Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening kämpar för nya parkeringsplatser och båtplatser vid Äspskär på södra Gräsö. Arbetet startade 2012 och en förstudie blev klar 2014. De när drömmen om att få ordning och reda vid Äspskärs brygga på södra Gräsö. Kerstin Olss…

Publicerad: 13 november 2017

Det spelas squash som aldrig förr
I februari 2016 invigde Oskarshamns Squashklubb sin nya hall. Idag har klubben 121 medlemmar och intresset för squashspelet överträffar höjdpunkten på 1990-talet, då intresset var som störst. Nu spelas det åter squash i Oskarshamn. Från 1970-talet till år 2008 spelades squash i Jungnerhallen i Oskar…

Publicerad: 23 maj 2017

Publicerad: 12 mars 2014