Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Mervärdespengar blåser nytt liv i hamnen

Oskarshamns kommun har nu pekat ut riktningen för hur den nya stadsdelen Inre hamnen ska få nytt liv. Det beskrivs i ett gediget planprogram som tagits fram med hjälp av mervärdespengar.

Oskarshamn står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Hamnområdet ska byta skepnad och gå från stora anonyma asfaltsytor till en levande stadsmiljö med bostäder och spännande platser för besökare. Hur detta ska ske finns beskrivet i ett 80-sidigt planprogram, som till stora delar tagits fram med hjälp av mervärdespengar.
– Mervärdet i det här projektet, som jag ser det, är att vi kan bygga en attraktivare stad för både oskarshamnare och besökare. Tack vare att vi använt mervärdespengar har vi kunnat hålla ett relativt högt tempo i arbetet samtidigt som vi kunnat göra det med bra kvalitet och därmed fått en väldigt bra grund för det fortsatta arbetet, säger planarkitekt Erik Hjertqvist som är projektledare för arbetet med Inre hamnen.

Utmanande projekt

Det är ett utmanande projekt på många sätt. Bara att göra en helt ny stadsdel i en liten stad är inte vardagsmat för en planarkitekt. Att dessutom göra det på en av de mest omdiskuterade platserna i Oskarshamn förenklar inte heller arbetet. Nog märktes det under samrådstiden i vintras att Inre hamnen är ett projekt som engagerar. Samrådsmötena var välbesökta och ett 60-tal skriftliga synpunkter kom in till samhällsbyggnadskontoret. De allra flesta som Erik Hjertqvist mött har varit positiva till förslaget. Vissa anser dock att planerna är för stora för lilla Oskarshamn, eller att det är synd att förlora konsertområdet på Brädholmen medan någon annan vill bevara den inbjudande vyn från havet. En del saker finns redan omnämnda i planprogrammet. Till exempel ska ett nytt  evenemangsområde skapas i norra hamnområdet, och de anrika byggnaderna längs skeppsbron kommer att bevaras för att man även i framtiden ska känna igen Oskarshamns karaktäristiska siluett från havet.

Flera syften

Om planerna är för stora eller inte, går kanske inte att besvara i dag, men enligt Erik Hjertqvist är projektet nödvändigt för Oskarshamns fortsatta utveckling.
– Det har inte byggts lägenheter i stan på 15 år och vi måste få i gång byggandet. Oavsett om vi ökar befolkningen i framtiden eller inte kommer vi att behöva fler lägenheter. Ingen byggherre har vågat satsa på de områden som kommunen har avsatt för lägenhetsbyggande tidigare så att göra om Inre hamnen till en levande stadsdel med boendemöjligheter är en viktig nyckel till att få i gång byggandet.

Men, poängterar han också, det primära syftet i projektet är inte själva bostäderna, utan snarare idén att göra Inre hamnen till en levande och attraktiv stadsdel. I dag är hela hamnområdet lätt tillgängligt för alla. Däremot finns det få så kallade målpunkter där människor kan träffas eller aktiveras på något sätt. Det ska det bli ändring på. Ett nytt hamntorg omgivet av byggnader ska ge karaktär och erbjuda restauranger, kaféer, små butiker och stora ytor för evenemang, lek och sport. I planen ingår även badplats och
gästhamn.
– Det här är resultatet av en arkitekttävling, vilket är ett exempel på hur vi fått kvalitet i projektet. Utan mervärdespengar hade vi inte kunnat ge flera arkitektbyråer parallella uppdrag för att sedan välja ut de bästa förslagen och gå vidare med dem så som vi nu gjort. Det här har dragit fokus till projektet vilket jag tror är jätteviktigt för att få upp intresset bland exempelvis byggföretagen.

Långsiktiga planer

Under våren pågår arbetet med att sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommit in. Därefter revideras planprogramet som sedan tas upp för beslut i kommunfullmäktige – förhoppningsvis efter sommaren. Därefter ska nya detaljplaner för de olika områdena arbetas fram och i bästa fall kan det bli byggstart 2017. Men utbyggnaden kommer att ske etappvis och helt klart kommer det inte vara förrän om 10 eller 20 år.

Nyheter

Nature Treats
– Att vara egen företagare är en evig kamp, konstaterar Iréne von Arronet. Men trägen vinner och efter flera års idogt arbete med företaget Nature Treats AB har hennes ekologiska hudvårdsprodukter från Annemarie Börlind även börjat säljas på både Apoteket och Apotek Hjärtat. Sedan tidigare är varumä…

Publicerad: 14 februari 2019

Årets företagare klar
Stefan ”Gustis” Gustavsson blev Årets Företagare i Östhammars kommun. Han driver Bo-List AB i Alunda. Att jobba hårt för att driva och utveckla sin verksamhet. Att vara engagerad och en riktig entreprenör. Det är sånt som ska uppmärksammas, tycker föreningen Företagarna. Det är därför man varje år u…

Publicerad: 30 augusti 2018

Kurortskänslan på väg tillbaka till Östhammar?
Efter 18 år i Kalifornien kom Anna Göransson hem till Sverige igen - med en gedigen yogautbildning och stor erfarenhet i bagaget. Nu driver hon yogastudio i Societetshuset, före detta Källörskolan, i Östhammar och vill väcka liv i kurortstraditionerna igen. I USA utbildade sig Anna inom YogaWorks. N…

Publicerad: 7 mars 2018

De kämpar för bättre ordning vid Äspskär
Kerstin Olsson och Hillar Veiksaar från Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening kämpar för nya parkeringsplatser och båtplatser vid Äspskär på södra Gräsö. Arbetet startade 2012 och en förstudie blev klar 2014. De när drömmen om att få ordning och reda vid Äspskärs brygga på södra Gräsö. Kerstin Olss…

Publicerad: 13 november 2017

Det spelas squash som aldrig förr
I februari 2016 invigde Oskarshamns Squashklubb sin nya hall. Idag har klubben 121 medlemmar och intresset för squashspelet överträffar höjdpunkten på 1990-talet, då intresset var som störst. Nu spelas det åter squash i Oskarshamn. Från 1970-talet till år 2008 spelades squash i Jungnerhallen i Oskar…

Publicerad: 23 maj 2017

Publicerad: 12 mars 2015