Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Tillgodoser behovet av utbildningar

Varje dag drabbas drygt 20 personer i Sverige av hjärtstopp. Genom jobbet som ambulanssjuksköterska stötte Magnus Axelsson ofta på behovet av ytterligare kunskap kring både hjärt- och lungräddning och första hjälpen.

Att kunna förmedla denna kunskap och samtidigt bidra till att flera överlever ett akut hjärtstopp var upptakten till att han startade företaget TM Utbildning AB tillsammans med Therese Borgernäs för två år sedan.
– Therese hade sysslat med utbildningar kring bland annat hjärt- och lungräddning i kommunens regi så vi visste att det fanns en viss efterfrågan innan vi utbildade oss till huvudinstruktörer inom både barn- och vuxen-HLR, berättar Magnus.

Hur stort behovet av utbildningar var och vilka typer av utbildningar som efterfrågades visste de dock inte då det inte funnits någon liknande renodlad utbildningsverksamhet i Oskarshamn tidigare.
– Behovet och efterfrågan var både större och bredare än vad vi kunde ana så företagets verksamhet växte ganska snabbt. Från att ursprungligen ha erbjudit oss att hjärtsäkra arbetsplatser genom kvalificerade utbildningar och hjälp vid inköp av hjärtstartare och andningshjälpmedel fick vi även förfrågningar kring andra typer av utbildningar.

Bland annat heta arbeten, där Magnus bakgrund som deltidsbrandman kom till stor nytta, och där han efter vidareutbildning kunde titulera sig godkänd utbildare åt Brandskyddsföreningen.

Dubbel hjälp

Ända sedan starten har SKB varit en viktig samarbetspartner till TM Utbildning. Dels var de företagets första större kund där uppdraget var att hjärtsäkra verksamheten vid Äspölaboratoriet genom utbildning och upprättande av handlingsplan. Dels genom det stöd som SKB Näringslivsutveckling AB har bistått med i olika omgångar.
– Man kan säga att vi har fått hjälp av SKB i dubbel bemärkelse, konstaterar Magnus leende.

Inledningsvis handlade det om stöd till marknadsföring och senast ekonomiskt stöd för rekryteringen av en extern styrelseordförande samt till utbildning i professionellt styrelsearbete.
– Den hjälp vi har fått har varit oerhört viktig för att kunna utveckla företaget ytterligare. Med en extern styrelseordförande får vi exempelvis mera input kring hur vi ska jobba framåt.

Yrkeskompetens

Numera är Magnus ensam ägare till TM Utbildning. Tillsammans med hustrun Lena har han renoverat lokalerna på Sörviksvägen som förutom kontor även inhyser två utbildningssalar.
– Från början var tanken att jag bara skulle sköta den administrativa delen i företaget. Men i takt med att verksamheten växte har jag även blivit delaktig i utbildningarna. Bland annat vår utbildning för yrkeskompetensbevis som har blivit väldigt efterfrågad då alla chaufförer som utför person- eller godstransporter måste ha detta innan 2016, berättar hon och tillägger att förutom de utbildningar som hon och Magnus själva håller i köper de även in tjänster från externa utbildare vid behov.

Efter sommaren löper Magnus tjänstledighet ut från landstinget och hur framtiden ter sig är än så länge ovisst.
– TM Utbildning kommer i alla fall att vara kvar. Inte minst med tanke på det stora utbildningsbehovet som finns, säger han.

Nyheter

Nature Treats
– Att vara egen företagare är en evig kamp, konstaterar Iréne von Arronet. Men trägen vinner och efter flera års idogt arbete med företaget Nature Treats AB har hennes ekologiska hudvårdsprodukter från Annemarie Börlind även börjat säljas på både Apoteket och Apotek Hjärtat. Sedan tidigare är varumä…

Publicerad: 14 februari 2019

Årets företagare klar
Stefan ”Gustis” Gustavsson blev Årets Företagare i Östhammars kommun. Han driver Bo-List AB i Alunda. Att jobba hårt för att driva och utveckla sin verksamhet. Att vara engagerad och en riktig entreprenör. Det är sånt som ska uppmärksammas, tycker föreningen Företagarna. Det är därför man varje år u…

Publicerad: 30 augusti 2018

Kurortskänslan på väg tillbaka till Östhammar?
Efter 18 år i Kalifornien kom Anna Göransson hem till Sverige igen - med en gedigen yogautbildning och stor erfarenhet i bagaget. Nu driver hon yogastudio i Societetshuset, före detta Källörskolan, i Östhammar och vill väcka liv i kurortstraditionerna igen. I USA utbildade sig Anna inom YogaWorks. N…

Publicerad: 7 mars 2018

De kämpar för bättre ordning vid Äspskär
Kerstin Olsson och Hillar Veiksaar från Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening kämpar för nya parkeringsplatser och båtplatser vid Äspskär på södra Gräsö. Arbetet startade 2012 och en förstudie blev klar 2014. De när drömmen om att få ordning och reda vid Äspskärs brygga på södra Gräsö. Kerstin Olss…

Publicerad: 13 november 2017

Det spelas squash som aldrig förr
I februari 2016 invigde Oskarshamns Squashklubb sin nya hall. Idag har klubben 121 medlemmar och intresset för squashspelet överträffar höjdpunkten på 1990-talet, då intresset var som störst. Nu spelas det åter squash i Oskarshamn. Från 1970-talet till år 2008 spelades squash i Jungnerhallen i Oskar…

Publicerad: 23 maj 2017

Publicerad: 12 mars 2013